NøkkelordNTNU

Nøkkelord:NTNU

Filosofiske kjønnsforviklinger

Hvorfor er det overhodet et problem at hvert av de to kjønn ikke er representert likt innenfor alle områder?

NØKKELORD